Usługi detektywistyczne – osoby fizyczne i firmy

zdrada_detektyw

Sprawy rodzinne

Pomagamy w gromadzeniu dowodów i pomagamy w rozwiązywaniu problemów w sprawach rodzinnych:

 • Zdrada małżeńska i partnerska, rozwód, separacja,
 • Ustalanie geografii kontaktów danej osoby, sposobu spędzania czasu wolnego, rozkładu dnia, miejsc przebywania oraz wszystkich innych informacji ważnych dla Zleceniodawcy,
 • Zgromadzenie i badania materiału DNA, władza rodzicielska,
 • Opiekunka do dziecka , czynności w stosunku do kandydata, sprawdzenie statusu referencji i kompetencji kandydata,
 • Sprawy alimentacyjne.
detektyw_news_6

Niepokojące zachowania dziecka

Dostrzegacie Państwo niepokojące i nietypowe zachowania u Waszego dziecka? Możemy sprawdzić co jest tego przyczyną:

 • Uzależnienia od alkoholu, hazardu, narkotyków, innych używek, itp.,
 • Przynależności do nieformalnych grup młodzieżowych, pseudokibice, sekty, subkultury, zorganizowane grupy przestępcze,
 • Dziecięca prostytucja, korzystanie ze sponsoringu,
 • Sposób spędzania czasu wolnego dziecka poza domem, kontakty z niewłaściwymi osobami.

Udzielamy pomocy przy:

 • Odizolowaniu dziecka od sytuacji zagrażających jego życiu i zdrowiu,
 • Monitoringu aktywności dziecka w Internecie,
 • Terapii psychologicznej.
detektyw_sprawy_cywilne

Sprawy cywilne

Nasz agencja detektywistyczna oferuje pomoc we sprawach cywilnych przy:

 • Realizacji stenogramów z udokumentowanych rozmów,
 • Ustaleniu przebiegu oraz świadków zdarzeń będących przedmiotem procesów cywilnych,
 • Sprawach z zakresu prawa spadkowego, sprawach o roszczenia wynikające z umów, odszkodowaniach za naruszenie dóbr osobistych, konfliktach związane z własnością nieruchomości.
detektyw_falkon_sekcja_gospodarcza

Wywiad gospodarczy

Biuro detektywistyczne proponuje udział w sprawach gospodarczych przy:

 • Ustalaniu sytuacji prawnej, organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa,
 • Weryfikacji wiarygodności przedsiębiorstwa i jego pozycji na rynku,
 • Sprawdzeniu powiązań osobowych i kontaktów w tym ze środowiskiem przestępczym,
 • Sprawdzaniu zaplecza personalnego i logistycznego,
 • Ustaleniu reputacji firmy w branży,
 • Wykrywaniu nieuczciwej konkurencji,
 • Stałej lub doraźnej osłonie kontrwywiadowczej przedsiębiorców,
 • Monitoringu transportów i spedycji,
 • Weryfikacji podejrzanych zachowań pracowników firm, kradzieżach, defraudacjach.

Nasze firmowe motto to „Jedyny łatwy dzień..był wczoraj”

United States Navy SEALs

msw_sygnet

 Agencja Detektywistyczna FALCON jest wpisana do rejestru prowadzonego przez MSWiA w zakresie prowadzonej działalności detektywistycznej pod numerem RD-52/2014

policja

Czynności detektywistyczne realizujemy na mocy prawnej Licencji Detektywa nr 0001419 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie

pzu_logo

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność detektywistyczną na ustawową sumę 15000 Euro

certyfikaty

Posiadamy wszystkie wymagane pozwolenia oraz certyfikaty, które mogą zaświadczyć o naszym profesjonaliźmie i doświadczeniu. Możesz je zobaczyć klikając w ten link

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI TEL. 604 421 007

Detektyw Falcon Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Masz pytanie? Czekamy na wiadomość od Ciebie.